ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

PROCEDURES FOR ENTRY, RESIDENCY AND ENROLMENT AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS FOR STUDENTS REQUIRING VISAS FOR HIGHER EDUCATION COURSES IN ITALY, FOR THE ACADEMIC YEAR 2021-2022

Those interested in enrolling at Italian Universities and Higher Education Institutions shall take a careful reading of the new procedures published by the Italian Ministry of University and Research, for the academic year 2021-2022, and available in Italian and English at the following link:

It should be noted that, in order to start the university pre-enrolment procedures, candidates must access the UNIVERSITALY portal to fill in the relative pre-enrolment application for the chosen study courses, which will have to be submitted exclusively online.

Within the UNIVERSITALY portal the candidate will find all the information for the completion of the pre-enrolment application, aimed at facilitating the access of candidates to university courses and related institutions. The subsequent pre-enrolment phases will be completed at this Embassy, for the purpose of obtaining the relevant visa.

Please note that the entire procedure at the Embassy, including the visa issuing, must be completed by 30 November 2021. Those interested are therefore invited to submit to this Embassy with adequate advance the documentation related to the completion of pre-registration application and visa issuing.

Among the innovations introduced for the academic year 2021-2022, starting from May 14, 2021, the electronic procedure of “pre-enrolment” available on the UNIVESITALY website, will be extended to the Institutions of Higher Artistic, Musical and Dance Education (AFAM).