ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

კორონავირუსთან (COVID-19) დაკავშირებული მითითებები

სავიზო და საკონსულო მომსახურების მომხმარებელთა საყურადღებოდ: იხილეთ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის 2020 წლის 8 მარტის, 9 მარტის და 11 მარტის დეკრეტები, რომლებიც განსაზღვრავს ვირუსის COVID-19 გავრცელების შეჩერებასთან დაკავშირებულ ზომებს.
ხაზგასმულია, რომ ეროვნულ ტერიტორიაზე შემოსულ უცხოეთის მოქალაქეებზეც ვრცელდება იგივე ზომები, რომლებიც ზღუდავს გადაადგილებას მთელ ეროვნულ ტერიტორიაზე, გარდა “იმ გადაადგილებებისა, რომლებიც უკავშირდება დასაბუთებულ სამსახურეობრივ საჭიროებას, გადაუდებელ სიტუაციას ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მდგომარეობას”.