ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

Call for applications for granting of scholarships to international students who enrol in degree courses at the University of Catania for A.Y 2018-19

The University of Catania awards :

  • 20 study grants worth 1.500,00 € each are available for international students who wish to enrol in any Bachelor’s Degree, Master’s Degree or Single Cycle Degree programme offered by the University;
  • 10 study grants worth 1.500,00 € each are available for international students who wish to enrol in the following Master Degree courses in English language : Physics (Fisica), Chemical engineering for industrial sustainability (Ingegneria chimica per la sostenibilita’ industriale), Automation Engineering and Control of Complex Systems (Ingegneria dell’automazione e del controllo dei sistemi complessi), Electrical Engineering (Ingegneria Elettrica), Global Politics and Euro-Mediterranean Relations (Politica Globale e delle Relazioni Euromediterranee);
  • 10 study grants worth 1.500,00 each € are available for students coming from Republic of Albania, Bosnia and Herzegovina, Fyrom, Kosovo and Montenegro who wish to enrol in any Bachelor’s Degree, Master’s Degree or Single Cycle Degree programme offered by University.

Each grant is awarded only for the first academic year. The total amount is 1.500,00 € gross of eventually charges for the beneficiary’s account.

Applications must be submitted within 30 June 2018 at 12.00 p.m. CET (2 p.m. for Georgia) exclusively through the online application form at the following web site.

For further information (in English and Italian) click here.

universita catania logo