ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

უცხოელი სტუდენტების ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში 2017/2018 აკადემიური წლისათვის – იტალიის განათლების, უნივერსიტეტებისა და კვლევების სამინისტროს ცირკულარული განკარგულების არაოფიციალური თარგმანი ინგლისურ ენაზე

2017 წლის 31 მარტს გამოქვეყნებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ვაქვეყნებთ იტალიის განათლების, უნივერსიტეტებისა და კვლევების სამინისტროს ცირკულარული განკარგულებისა და დანართის არაოფიციალურ თარგმანს ინგლისურ ენაზე, რომელიც ეხება “2017/2018 აკადემიური წლისათვის იტალიაში უმაღლესი განათლების კურსებზე უცხოელი/საერთაშორისო სტუდენტების ჩარიცხვასთან, იტალიაში შესვლასა და ცხოვრებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს”.