ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

მსოფლიოში იტალიური ენის გენერალური შტატები (ფლორენცია, 2014 წლის 21-22 ოქტომბერი)


21-22 ოქტომბერს ქ. ფლორენციაში გაიმართა მსოფლიოში იტალიური ენის გენერალური შტატების შეკრება. საქმე ეხება საგარეო საქმეთა და საერთაშორისო თანამშრომლობის სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც ხორციელდება განათლების, უნივერსიტეტებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურული საქმიანობისა და ტურიზმის სამინისტროსთან თანამშრომლობით.
მსოფლიოში იტალიური ენის გენერალური შტატების მიზანია საზღვარგარეთ იტალიური ენის გავრცელების სტრატეგიების განვითარება და ახალი გამოწვევების კოსტრუქციული ხედვის შემუშავება მსოფლიოში იტალიური ენის მეთოთხმეტე კვირეულის პარალელურად, რომელშიც ჩართულია იტალიური კულტურული და დიპლომატიური წრეები.
დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/PromozioneLinguaItaliana/Stati_Generali_lingua_italiana.htm.