ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

ელჩი ფედერიკა ფავისა და საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ელგუჯა ხოკრიშვილის შეხვედრა

გასულ 16 მაისს ელჩი ფედერიკა ფავი შეხვდა საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს ელგუჯა ხოკრიშვილს.
ელჩმა ფავიმ ხაზი გაუსვა იტალიური კომპანიების ინტერესს ქართული უწყებების მიერ დაწყებული ინფრასტრუქტურული (მათ შორის, საგზაო ქსელის განვითარებასთან დაკავშირებული) პროექტების მიმართ.
საქართველო, რომელიც ევროპისა და ცენტრალური აზიის გზაჯვარედინზე მდებარეობს, წარმოადგენს შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის (დასავლეთ-აღმოსავლეთის მიმართულება) და რუსეთსა და თურქეთს (ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულება) შორის საგზაო მიმოსვლისთვის სტრატეგიულ გზასაყარს.
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა ავტომაგისტრალი E60, რომლის ქართული მონაკვეთი გადაჭიმულია შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე ქალაქ ფოთიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე და წარმოადგენს დასავლეთ-აღმოსავლეთის ავტომაგისტრალის ნაწილს, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ქ. ბრესტსა (საფრანგეთი) და ქ. ირკეშტანს (ყირგიზეთი, ჩინეთის საზღვარი).
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზაა ავტომაგისტრალი E70-ის ქართული მონაკვეთი ქ. ფოთსა და თურქეთის საზღვარს შორის.
ინფორმაცია ქართული უწყებების მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია  საქონლის მიწოდებასთან, სამუშაოებისა და მომსახურეობის შესყიდვასთან, ვრცელდება საინფორმაციო სისტემა ExTender-ის მეშვეობით.