ეს საიტი იყენებს ტექნიკურ, ანალიტიკურ და მესამე მხარის ქუქიებს.
დათვალიერების გაგრძელებით თქვენ ეთანხმებით ქუქიების გამოყენებას.

Preferences cookies

საყურადღებო შეტყობინება

გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 15 აპრილიდან ამოქმედდება ონლაინ პლატფორმა prenot@mi (https://prenotami.esteri.it/) ქვემოთ ჩამოთვლილ საკონსულო სერვისებთან დაკავშირებული ვიზიტების დასაჯავშნად:

  • შენგენის ვიზები
  • ეროვნული ვიზები
  • საბუთების ლეგალიზაცია
  • თარგმანის შესაბამისობის დადასტურება
  • ფისკალური კოდები
  • საქართველოში მიღებული განათლების შეფასების საბუთი

იტალიის მოქალაქის სამოქალაქო აქტებთან (დაბადების მოწმობასთან, ქორწინების მოწმობასთან და სხვ.), AIRE, ETD, იტალიის მოქალაქის პასპორტთან, CIE (იტალიური ელექტრონული პირადობის მოწმობა), პენსიებსა და IMO-სთან დაკავშირებული მომსახურებისთვის, მოგვწერეთ: consolato.tbilisi@esteri.it

ყველა სხვა სახის საკონსულო მომსახურებისთვის, მოგვწერეთ: tbilisi.infocons@esteri.it